Een luchtfoto van Dinopark Landgoed Tenaxx

Stichting Collecties familie
Oudemans-van Straaten

De collectie van het museum wordt beheerd door de Stichting Collecties familie Oudemans-van Straaten. Deze stichting heeft als doel het behouden, beheren en presenteren van de collecties van de familie Oudemans-van Straaten en alles wat daarmee verband houdt of bevorderlijk voor kan zijn. Deze stichting heeft niet tot doel winst te maken; eventuele winst komt ten goede aan de doelstelling van de stichting.

Stichtingsleden (onbezoldigd):
  • mevrouw H.M. Oudemans-van Straaten (voorzitter)
  • de heer R.H.A. Govaerts
  • mevrouw M.H. Llompart Y van Delden (secretaris)
  • de heer J. Loots
  • mevrouw G.A.H. Rumahloine-Schoenmaker (penningmeester)
  • de heer G.J.M. Takkenkamp
Vestigingsgegevens:

Stichting Collecties familie Oudemans-van Straaten
Kerklaan 55, 9679 AD, Scheemda

Overige gegevens:
Meerjarenbeleidsplan:

De Stichting stelt een deel van de collecties – waaronder de collectie replica’s, afgietsels, modellen en fossielen van (delen van) diverse (dino)sauriërs – tentoon in Museum Het Dinosaurium. Het doel is om de collecties in stand te houden en voor het publiek toegankelijk te maken. Het plan is om de collecties in de toekomst uit te breiden en op het gebied van presentatie en educatie samen te werken met andere organisaties.

Afwezigheid winstoogmerk:

1. De stichting heeft geen winstoogmerk.
2. De stichting doet geen uitkeringen aan haar bestuurders.
3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed.

Bestemming liquidatiesaldo:

Na een eventueel faillissement of opheffing van de stichting zal een eventueel batig saldo aan een soortgelijke culturele organisatie met een ANBI status worden uitgekeerd.

Beheer:

Conform de voorwaarden voor de ANBI-status voert de stichting een administratie. Uit deze administratie zal blijken welke bedragen zijn ontvangen en uitgegeven aan het realiseren van de doelstellingen van de stichting, alsmede aan het beheer van de stichting.